Psaltaren genom tiderna, 7,5 hp

KURSEN HAR BÖRJAT. DET ÄR INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT ANMÄLA SIG.
FLER KURSER OM BIBELN KOMMER I FRAMTIDEN.


Vi studerar gudsbild och människobild i ett urval psaltarpsalmer.
Lärare: Göran Eidevall m.fl.  Dessutom tar vi upp exempel på hur Psaltaren har brukats inom judiska och kristna traditioner.
Kursen kommer att ges i samarbete med Uppsala universitet höstterminen 2019. Seminarier kommer att äga rum på Fjellstedtska skolan 6 september, 21-22 oktober, 9 december 2019 och 10 januari 2020.
Anmälan skall göras till www.antagning.se fram till 15 april. Därefter kan "sen anmälan" göras periodvis om det finns lediga platser kvar. Ingen avgift. Kursplanen finns här.

  • Anmälan till kursen skall inte göras på detta formulär, utan på www.antagning.se Använd detta formulär om du vill boka logi eller parkeringsplats.
  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.

Dagens bibelord