Forum Fjellstedtska skolan – 

– öppna föreläsningar och seminarier om teologi och kyrka

Måndag 17 oktober 2022, kl 13.15-15.00 på Stiftelsen Fjellstedtska skolan.
Ärkebiskop em Gunnar Weman och prof em Sven-Erik Brodd berättar om sin bok "Prästgårdsteologi".


En bok med titeln Prästgårdsteologi – när prästgårdarna säljs och teologin sägs stå lågt i kurs – vad är det?
Prästgården är här en symbol för församlingspräster med utrymme för både studier och församlingsvård, där altare och skrivbord hör samman. Boken lyfter fram tjugo församlingspräster som var verksamma under perioden 1950–2000 därför att de har något att säga 2020-talets kyrka.
Några präster har skrivit utmanande prästmötesavhandlingar, andra har mest skrivit i församlingsblad, en del har skrivit mycket, andra nästan ingenting alls. Någon har skrivit detektivromaner, en annan många psalmer. Gemensamt har de bidragit till förståelsen av hur man bygger församling och vad det innebär att vara kyrka i världen:
Alf Corell | Ragnar Ekström | Carl Strandberg | Carl Greek Henrik Ivarsson | Margit Sahlin | Axel Rappe | Pehr Edwall Gunnar Rosendal | Rune Klingert | Evert Palmer Lars Lindhagen | Per-Olof Sjögren | Lars Ekblad | Erik Beijer Tage Bentzer | Sven-Oskar Berglund | Anders Frostenson Barbro Westlund | Karl-Gunnar Ellverson.

13.15 Föreläsning
15.00 Slut
Ingen avgift. Anmälan senast 11 oktober, gärna tidigare.

Forum Fjellstedtska skolan är tänkt som en fortsättning på det som en gång kallades Uppsala stifts forskningsnätverk.

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.