Predikotexter, 7,5 hp

28 augusti 2023, 13.15-17.00  (digitalt)
25 september 2023, 13.15-15.00 (digitalt)
27 oktober 2023, 9.15-17.00 (i Uppsala)
8 januari 2024, 9.15-17.00  (i Uppsala)


Kursen vänder sig i första hand till aktiva präster och pastorer samt präst- och pastors­kandidater som i sitt nuvarande respektive kommande arbete har att förhålla sig till Svenska evangeliebokens bibeltexter. Predikoförberedelse är oftast ett ensam­arbete och kan lätt utvecklas till rutin. På den här kursen får du som arbetar eller kommer att arbeta med bibelutläggning möjlighet att tillsammans med andra reflektera kring predikouppgiften och praktiskt arbeta med konkreta predikotexter.

Kursen ges i samarbete med Uppsala universitet och leds av Jonas Holmstrand och Håkan Bengtsson.
Anmälan görs 15 mars - 17 april på www.antagning.se När detta skrives (4 augusti) finns det platser kvar och kursen är öppen för sen anmälan. En sådan görs på www.antagning.se

Foto: Magnus Aronson