Esperanto - en introduktion

. Esperanto skapades för att underlätta kontakt och förståelse mellan olika folk. I Sverige var unga teologer pionjärer.
Vi planerar för närvarande ingen kurs i esperanto. Om efterfrågan finns kan en kurs komma att ordnas.

Gudstjänstboken Adoru innehåller psalmer och liturgiskt material på esperanto. Bokens text, men inte noter, finns fritt tillgängligt på internet.

Dagens bibelord