Svenska kyrkans miljöutbildning

Foto: Katarina Sandström Blyme/Ikon Foto: Katarina Sandström Blyme/Ikon

Hur kan kyrkan arbeta praktiskt med miljöfrågor? Vad säger tio Guds bud och Fader vår om miljöfrågor? Både praktik och teologi hänger ihop i denna utbildning.
Svenska kyrkans miljöutbildning är en kurs för dig som är intresserad av miljödiplomering eller för dig som vill veta mer om miljöarbete i kristet perspektiv.
Kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling är ett miljöledningssystem som utvecklats för användning inom Svenska kyrkans församlingar, pastorat, stift och stiftsgårdar. Att bli diplomerad innebär ett steg i riktning mot en miljöanpassad och långsiktigt hållbar verksamhet.
Svenska kyrkans miljöutbildning anordnas efter förfrågan från församlingar i våra kurslokaler i Uppsala eller utlokaliserat till församlingen. Utbildningen kan även ordnas som en fyra timmars videokonferens.
I utbildningen ingår:
* En introduktion till Kyrkans miljdiplomeringsarbete
* Tips på ideér för miljöarbete i de sju verksamhetsområdena:
1 Pastoral verksamhet
2 Förvaltning och ekonomi
3 Byggnader
4 Kyrkogårdar och markanläggningar
5 Varor och tjänster
6 Transporter och ekonomi
7 Kemikalier och avfall
* Ekotelogi


Om du har frågor eller om du vill boka ett utbildningstillfälle, använd foruläret till höger.

Dagens bibelord