Perspektiv på kyrklig själavård, 7,5 hp

Höstterminen 2023. 6-8 september och 4-6 oktober 2023. Lars-Göran Sundberg och Veronica Widell.

Kursen avser att ge grundläggande kunskap om själavårdens unika bas och ärende i kyrkans och samhällets sammanhang. Själavården definieras utifrån ett historiskt perspektiv samt utifrån hur dess mål och funktion sett ut. Det leder i sin tur till en inventering och betraktande av hur den nutida själavården tar sig uttryck och gestaltas i olika kyrkliga traditioner och sammanhang. Särskilt berörs modeller som är förankrade i psykologi, bibel, andlig vägledning och församlingsbaserad tros- och livsvägledning. Frågan ställs vad det innebär för kontextuella risker och möjligheter att i församlingssammanhangets miljö möta människor under livscykel samt interagera med samhällets omsorgsresurser.

Kursen består av sex kursdagar i Uppsala (några dagar på Fjellstedtska skolan och några på Johannelund) samt en litteraturkurs som kan tenteras och ge 7,5 högskolepoäng på Johannelunds teologiska högskola. Examinationen sker i form av hemskrivning.
I kursen ingår också obligatoriska praktiska övningar där grupprocess ingår.

Förkunskapskrav: Allmän behörighet för högskolestudier. Kursen ger behörighet för våra övriga själavårdskurser.
Ingen avgift.
Ansökan till kursen görs på Johannelunds hemsida. Anmälan är öppen 15 mars-17 april. Därefter kan det eventuelllt bli möjligt att fram till 1 juni göra en s.k. sen anmälan om det finns lediga platser kvar.


Logi kan bokas i våra hotellrum. Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.
Kryssa för rutan logi till höger.
Foto: Magnus Aronson/Ikon.

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.