Publikationer

Publikationer om Fjellstedtska skolan.
Fjellstedtska skolans historia beskrivs i ett flertal böcker.
Som exempel kan nämnas:
Arne Palmqvist: Fjellstedtska skolans historia.
Arne Palmgvist och Sara Smedh: Fjellstedtska skolans studenter. Biografisk matrikel.
Else-Maj Eineborg Falk: Lära till Guds ära. En hermeneutisk studie av pojkars och unga mäns lärande och liv på Fjellstedtska skolan..