Einar och Elisabet Råbergers forskningsfond

Stipendier utlyses

Det är för närvarande inte möjligt att söka stipendier. Det är inte bestämt när möjligheten återkommer. Så här såg utlysningen ut förra gången stipendier utlystes.
Stiftelsen Einar och Elisabet Råbergers forskningsfond utlyser härmed stipendier till antagna forskarstuderande i kyrkovetenskap och kyrkohistoria. Forskningsfonden kan med stipendier till redan finansierade forskarstuderande täcka tillkommande kostnader för forskningsprojekt. Sådana kostnader kan t.ex. vara utökad tid för avhandlingsskrivande och studieresor. Med kyrkovetenskap avses därvid forskningsområdena liturgik, homiletik, själavård, kateketik, hymnologi, ecklesiologi, spiritualitet och kyrkorätt.
Forskningsfonden kan även för främjande av doktorandstudier utdela stipendier som gör det möjligt för studerande att antas som forskarstuderande.
Ansökan skall göras till: info(snabel-a)fjellstedtska.se eller till Stiftelsen Einar och Elisabet Råbergers forskningsfond, c/o Stiftelsen Fjellstedtska skolan, Linnégatan 1D, 753 32 Uppsala senast 1 mars 2024.
Om du har frågor: Använd kontaktformuläret.

Dagens bibelord