Kurser om mission

Stiftelsen Fjellstedtska skolan anordnar med några års mellanrum kurser om mission och kyrkoliv. Vi studerar vanligtvis kyrklivet i en kyrka som grundats till följd av svensk mission i området.
I internationella kyrkokontakter märker vi att vi har mycket att lära av varandra.
Just nu finns ingen sådan här kurs inplanerad. Se gärna en kort film från en studieresa som gjordes när deltagare i kursen Kyrkoliv i Tanzania besökte norra Tanzania i februari 2020.
Här finns filmen Kyrkoliv i Tanzania.

Dagens bibelord