Samisk kontextuell teologi, 7,5 hp

Kursen gavs senst vårterminen 2023. Om intresse finns kan vi ge kursen fler gånger. Vi kan även ordna den utlokaliserad i samarbete med stift eller kontrakt. Nedan följer en beskrivning av innehållet.

Kristen tro gestaltas på olika sätt i olika omgivningar, kontexter. I kursen studerar vi: 
En kort översikt av samisk kyrkohistoria. Lars Levi Laestadius som kontextuell teolog. Några kontextuella teologiska modeller och arbetssätt. Några nutida modeller för samisk teologi. Eget arbete med samisk kontextuell teologi. I samarbete med Johannelunds teologiska högskola.

Kursplan

Dagens bibelord