Mission i Sverige

Fortbildnings- och förnyelsedagar för präster, diakoner och ideella medarbetare.
* 26 oktober 2023 i Göteborg
* 27 oktober 2023 i Uppsala

Stiftelsen Fjellstedtska skolan är medarrangör tillsammans med bland annat EFS. Mer information finns på Mission i Sveriges hemsida.