Om Stiftelsen Fjellstedtska skolan

Vårt uppdrag

Vi har sedan 150 år stått i den kyrkliga utbildningens tjänst. Vårt namn bär vi efter Peter Fjellstedt, missionär och kyrkoman.
Stiftelsen Fjellstedtska skolan ser som sin uppgift att stärka prästers och blivande prästers identitet - utifrån kyrkans tro, bekännelse och lära - i   uppdraget som liturg, förkunnare och själavårdare med en integrerad personlig kristen tro och att verka för ökad kunskap och förståelse för olika fromhetsriktningar, teologiska tolkningar och uttryck för kristen tro inom Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan.


 

Vårt arbete

Vi arbetar med utbildningar inom olika områden:

Teologi, oftast i samarbete med Uppsala universitet, teologiska fakulteten eller med Johannelunds teologiska högskola.

Homiletik och själavård (Kvalificerad fortbildning i predikan samt Sjukhuskyrkans kompetensprogram).

Du kan läsa mer om oss på:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fjellstedtska_skolan

Stiftelsen Fjellstedtska skolan är miljödiplomerad. Vi erbjuder också Svenska kyrkans miljöubtildning.

Dagens bibelord