Religionshistoria

Dödande vid begravningar
Direktor Leif Nordenstorms licentiatavhandling behandlar ett inslag i den fornnordiska religionen. En avliden mans hustru och/eller trälar fick i vissa fall följa den döde i graven. Länken nedan går till en förkortad version som är publicerad i Fornvännen som artikeln: "Dödande vid begravningar. Ett inslag i järnålderns gravritualer i komparativ religionhistorisk belysning."

 


Transpiranto
Skämtspråket transpiranto förekommer bland annat i sånger i studentnationernas sångböcker. Det dök först upp i Grönköpings veckoblad. Finns det en koppling mellan transpiranto och antisemitism, som frodades i svensk skämtpress? En artikel av Leif Nordenstorm svarar på den frågan.

 

Dagens bibelord