Den kristna trons grunder

Foldern Den kristna trons grunder är utgiven av Stiftelsen Fjellstedtska skolan.
Ända sedan medeltiden har små häften och affischer med de viktigaste texterna ur kyrkans tro spritts i Europa. Några böner, trosbekännelsen, tio Guds bud var det som människor använde när de tränade att läsa.
Egil Johansson, som tidigare var professor i pedagogik i Umeå, har forskat om användningen av dessa texter och menade att de korta texterna som användes för lästräning var mycket värdefulla pedagogiskt eftersom korta texter öppnar för vidare samtal.
Just dessa texter blev senare grunden för Martin Luthers lilla katekes, där texterna var försedda med kommentarer.
Stiftelsen Fjellstedtska skolan har 2018 gett ut en ny upplaga av Den kristna trons grunder. Här är några förklaringar och kommentarer:
Hur viker man foldern? Foldern skall INTE vikas som ett dragspel, utan i stället vikas som om man rullar ihop den. För bästa resultat: Vik den först baklänges så att sidan med "Morgonbön" först viks bakåt mot "De sju lasterna" och så vidare. Vik sedan om foldern så att "Bordsböner" hamnar på "Välsignelsen" och så vidare.
Tio guds budord. Observera att meningen "Jag är herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret" är en del av buden. Det är evangeliet om vad Gud har gjort för oss. Resten är vad Gud uppmanar oss att göra.
Nattvardens instiftelseord. I Svenska kyrkans huvudgudstjänst används numera alltid ordet "bägare". I vissa andra samfund används ordet "kalk".
Bön om helande. I "En liten bönbok" i "Den Svenska psalmboken" anges felaktigt att bönen är engelsk. I själva verket är den rysk och skriven av prästen och helgonet Dmitrij av Rostov. I foldern återges den något förkortad.
Hur används foldern? Använd foldern för att komma igång med ett samtal om vad kristen tro är.

Miljödiplomerad i Svenska kyrkan. Stiftelsen Fjellstedtska skolan är miljödiplomerad. Gör tankeexperimentet att tänka efter hur mycket i foldern som handlar om miljöfrågor. Vilka av budorden har t.ex. något att säga om miljön? Kanske alla?

Texterna till Den kristna trons grunder kan givetvis även återges i annan form: tryckt eller elektroniskt. Här finns en fil med texterna för dig som behöver dem.

Dagens bibelord