Medverkan med föredrag

Medverkan med föredrag
Direktor Leif Nordenstorm har möjlighet att i viss omfattning medverka vid kontraktskonvent och andra samlingar för teologer.
Bland annat följande ämnen är tänkbara:

* Genomgång av predikotexter och predikoinspiration inför en del av kyrkoåret

* Samisk kontextuell teologi

* Introduktion till kyrkoordningen

* Offentlighet, tystnadsplikt och sekretess.
*Bikt i Svenska kyrkan (i anslutning till min forskning om bikt som är publicerad i antologin "Att öppna ett slutet rum")
- Ovanstående två teman kan också göras som en föreläsning.

* Liturgi

 

Dagens bibelord