Koncentrerad predikofortbildning

16-18 september 2024 på Fjellstedtska skolan i Uppsala,
14-15 november 2024 på Stjärnholms stiftsgård,
27-29 januari 2025 på Fjellstedtska skolan i Uppsala.

(Första dagen vid varje kurstillfälle börjar vi kl 9.30.)
En predikokurs där teori och praktik varvas. Kursen ges i samarbete med Strängnäs och Uppsala stift. Behöriga att anmäla sig är  präster i Svenska kyrkan.  

Kursen  bygger på samma teorier som kvalificerad fortbildning i predikan, men är ett betydligt kortare alternativ. Denna kurs omfattar sju dagar - att jämföra med fyrtio dagar i den kvalificerade fortbildningen

I kursen ingår: Varvande av teori och praktik. Grupphandledning. Litteraturstudium. Predikoprojekt i församlingen. Samtalsgrupp om predikan i församlingen. Teologi och tolkning. Predikans språk, innehåll och form. Kroppsspråk och framförande. 

Avgift för  kursen: 5000 kr. I detta  ingår logi under kursdagarna i Stjärnholms stiftsgård och kost  under hela kursen.
Logi för kursdagarna i Uppsala kan bokas i Fjellstedtska skolans hotellrum så långt dessa räcker. Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet. (När våra rum är fullbokade får kursdeltagare själva boka rum på hotell.) Sista anmälningsdatum: 31 maj 2024.

Kursledning:
Anders Hedman, TK, FM, stiftsadjunkt i Uppsala stift
Helena Inghammar, TD, stiftsadjunkt i Strängnäs stift
Leif Nordenstorm, TD, FK, DMin, direktor för Stiftelsen Fjellstedtska skolan
Magdalena Öhrling, FM, DMin, biskopens adjunkt i Strängnäs stift

Foto: Magnus Aronson

  • Pastoratets namn och adress ELLER - för er som är anslutna till Svenska kyrkans centrala fakturahantering - motsvarande uppgifter.