Koncentrerad predikofortbildning

FULLBOKAD!
25-27 september 2023 på Fjellstedtska skolan i Uppsala,
29-30 november 2023 på Stjärnholms stiftsgård,
12-13 februari 2024 på Fjellstedtska skolan i Uppsala.
En predikokurs där teori och praktik varvas.

Kursen ges i samarbete med Strängnäs stift. De flesta platserna i kursen är reserverade för präster i Strängnäs stift. 
De platser som finns för präster i andra stift är för närvarande fullbokade, men om du är intresserad kan du ställa dig i kölistan så kan du få plats vid återbud.

Kursen  bygger på samma teorier som kvalificerad fortbildning i predikan, men är ett betydligt kortare alternativ. Denna kurs omfattar sju dagar - att jämföra med fyrtio dagar i den kvalificerade fortbildningen

I kursen ingår: Varvande av teori och praktik. Grupphandledning. Litteraturstudium. Predikoprojekt i församlingen. Samtalsgrupp om predikan i församlingen. Teologi och tolkning. Predikans språk, innehåll och form. Kroppsspråk och framförande. 

Avgift: 7000 kr inkl.måltider och logi 

Kursledning:
Helena Inghammar, TD, stiftsadjunkt i Strängnäs stift
Leif Nordenstorm, TD, FK, DMin, direktor för Stiftelsen Fjellstedtska skolan
Magdalena Öhrling, FM, DMin, biskopens adjunkt i Strängnäs stift

Foto: Magnus Aronson