Det heliga landet i historia och nutid

En grupp från Fjellstedtska skolan på besök i Jerusalem 2018.
En grupp från Fjellstedtska skolan på besök i Jerusalem 2018.
En judisk pojke vid Västra muren i Jerusalem bär en bokrulle. Foto: Mikael Kurkiala/Ikon En judisk pojke vid Västra muren i Jerusalem bär en bokrulle. Foto: Mikael Kurkiala/Ikon

KURSEN OCH RESAN KOMMER INTE ATT ANORDNAS SÅ LÄNGE UD AVRÅDER FRÅN RESOR TILL ISRAEL OCH PALESTINA.

Studieresa till Galileen och Jerusalem för deltagare i  HK 252 Det heliga landet i historia och nutid, 2,5 hp. vid Johannelunds telogogiska högskola. I kursen ingår en dags obligatorisk undervisning innan resan. (Datum ej fastställt.) Förkunskapskrav: 30 hp i teologi/religionsvetenskap. 
 
Vi besöker bland annat:
·         Nasaret med Bebådelsekyrkan
·         Saligprisningarnas berg
·         Genesaret och andra platser där Jesus och lärjungarna verkade
·         Jerusalem med tempelplatsen, Västra muren och Olivberget, Övre salen
·         Döda havet
·         Betlehem
 
Resan är en studieresa som syftar till en fördjupad förståelse för
judendomens rötter och utveckling i det heliga landet
kristendomens uppkomst
interaktionen mellan judendom, kristendom och islam i det heliga landet.
 Priset för resan är 12000 kronor. Det finns vissa förutsättningar att söka stipendium för att få ned avgiften, framför allt för teologie studerande som avser att bli präster i Svenska kyrkan.
 

Dagens bibelord