Fyra kurser om själavård

Foto: Kristin Lidell/Ikon
Foto: Kristin Lidell/Ikon

Fyra kurser som hjälpte mig reflektera över vem jag är i rollen
som själavårdare och hur jag skulle vilja utvecklas.
Ellinor Bager, diakon


I samverkan med Johannelunds teologiska högskola erbjuder vi fyra själavårdskurser:
Höstterminen 2023: Perspektiv på kyrklig själavård
Vårterminen 2024: Själavård i kris och utsatta situationer
Höstterminen 2024: Familje- och relationsstödjande själavård i församlingskontext
Vårterminen 2025: Själavård i mötet med skam och skuld

Vissa förkunskapskrav gäller för kurserna.

Perspektiv på kyrklig själavård
Förkunskapskrav: Enbart allmän behörighet för högskolestudier
 
Själavård i kris och utsatta situationer
Familje- och relationsstödjande själavård i församlingskontext
Själavård i mötet med skam och skuld

Förkunskapskrav: Perspektiv på kyrklig själavård (se ovan) ELLER Grundkurs i pastoral teologi och psykologi (som ges varje vårtermin på Johannelunds teologiska högskola) ELLER annan utbildning som kan bedömas som likvärdig. Ta kontakt med oss för närmare information om detta.
 
Kursplaner och litteraturlistor finns på Johannelunds hemsida. (Litteraturen kan förändras till någon månad innan kurserna startar.)

Dagens bibelord