Själavård i kris och utsatta situationer, 7,5 hp

Undervisning ges 10-12 april 2024 på Stiftelsen Fjellstedtska skolan i Uppsala och 27-29 maj 2024 på Johannelunds teologiska högskola. Lärare: Lars-Göran Sundberg och Veronica Videll.
Kursen syftar till att ge den studerande fördjupad kunskap om förståelse av de själavårdsprocesser som relaterar till krissituationer och/eller då människor befinner sig i emotionellt och existentiellt utsatta situationer. Kursen belyser kris och utsatthet ur såväl psykologiskt som teologiskt perspektiv liksom de processer och interventioner som är vanligt förekommande i mötet med den utsatta konfidenten. Existentiella frågeställningar som aktualiseras i krissituationer diskuteras liksom kyrkans historiska och nutida roll för att meningsskapande rit och sammanhang för människor i utsatta situationer.
Ansökan till kurserna görs på Johannelunds hemsida senast 1 december 2023.

Det kommer eventuellt att vara möjligt att boka logi på Fjellstedtska skolan under kursdagarna. Ring 018-161100 för mer information.