Luthersk mystik i pastoralteologi och församlingsliv.

Konferensen har ägt rum. En ny liknande konferens anordnas 20-22 januari 2025. Mer information kommer.
Nedan finns information om den konferens som har ägt rum.
---

15-17 januari 2024.
Föredrag och seminarier kring centrala drag i den lutherska mystiken;
 Guds verksamma närvaro i människan, frågan om gudomliggörelsen, hur den mystika traditionen i Mäster Eckharts efterföljd kan vitalisera vår tids församlingsliv och utgöra beröringspunkter med flera olika kyrkotraditioners spiritualiteter.

Biskop Karin Johannesson inleder konferensen.
Docent Christian Braw belyser samhörighet mellan mystik tradition i Mäster Eckharts efterföljd och Martin Luther utifrån mystikklassikern ”En ädel liten bok”.
Professor Leif Eriksson från den finska Mannermaa-skolan talar om mystika drag i kärnan av Luthers teologi.
Författaren Maria Küchen hjälper oss reflektera över mystikens framtid i kyrkolivet.

Plats: Stiftelsen Fjellstedtska skolan i ​Uppsala. 15-17 januari, 2024.
För yrkesverksamma teologer i Svenska kyrkan
(främst präster/diakoner inkl. kandidater/aspiranter).
Arrangör: Nätverket för mystagogiskt lärande, Svenska kyrkan och Stiftelsen Fjelltstedtska skolan.
Kostnad: 1500kr (inkl. boende - för dem som inte redan bor i Uppsala - och måltider) för yrkesverksamma.
Avgiftsfritt för studenter. Begränsat antal platser.
Anmälan kommer att kunna göras på denna hemsida.
Foto: Shutterstock.

Dagens bibelord