Bibel Predikan Teologi Gudstjänst Själavård Miljö Ledarskap


Vi erbjuder fortbildning för präster och fördjupad utbildning för blivande präster. Klicka på "Våra utbildningar" till vänster så får du se vilka kurser vi erbjuder.
Stiftelsen Fjellstedtska skolan ser som sin uppgift
att stärka prästers och blivande prästers identitet - utifrån kyrkans tro, bekännelse och lära - i uppdraget som liturg, förkunnare och själavårdare med en integrerad personlig kristen tro och att verka för ökad kunskap och förståelse för olika fromhetsriktningar, teologiska tolkningar och uttryck för kristen tro inom Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan.
Fotot till höger: Cecilia Winrow


Kvalificerad fortbildning i predikan

En ny kursomgång av Kvalificerad fortbildning i predikan kommer att genomföras 2018-2020.

Martin Luthers teologi, 7,5 hp

7-8 sept, 15 dec 2016. Kursen ger kunskaper i Luthers teologi genom läsning av hans skrifter och analys, samt genom kritisk reflektion över olika vägval.

Kyrka i Etiopien

Vi studerar kristendomens framväxt i Etiopien och dess möte med andra religioner och kulturer. Undervisning: 10-11 november 2016 samt 21 april 2017. Möjlighet t ...