Just nu har vi PROBLEM med anmälningsformulären på våra hemsidor. Om du vill anmäla dig till någon kurs använd inte formulären utan skriv in samma uppgifter som i formulären och skicka till info @ fjellstedtska . se
sedan du tagit bort mellanrumen.

Bibel Predikan Teologi Gudstjänst Själavård Miljö Ledarskap

Vi erbjuder fortbildning för präster och fördjupad utbildning för blivande präster. Klicka på "Våra utbildningar" till vänster så får du se vilka kurser vi erbjuder.

Stiftelsen Fjellstedtska skolan ser som sin uppgift
att stärka prästers och blivande prästers identitet - utifrån kyrkans tro, bekännelse och lära - i uppdraget som liturg, förkunnare och själavårdare med en integrerad personlig kristen tro och att verka för ökad kunskap och förståelse för olika fromhetsriktningar, teologiska tolkningar och uttryck för kristen tro inom Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan.
Fotot till höger: Cecilia Winrow


Kyrkoherdeforum

Teman för 2017:
Dag 1: Stresshantering
Dag 2: Kyrkoordningen

Datum för 2017:
11-12 januari 2017
16-17 januari 2017
18-19 j
...

Förbön – enskilt och i gudstjänsten

Hur vi ber förbön utan att väcka felaktiga förväntningar. Förbön och själavård. Förbön för fysiskt helande.

Att predika under advent och jul

Vi får tips om hur vi predikar under advent och jul, och hur vi särskilt kan uppmärksamma de judiska rötterna i advent- och jultidens budskap.