Bibel Predikan Teologi Gudstjänst Själavård Miljö Ledarskap


Vi erbjuder fortbildning för präster och fördjupad utbildning för blivande präster. Klicka på "Våra utbildningar" till vänster så får du se vilka kurser vi erbjuder.
Stiftelsen Fjellstedtska skolan ser som sin uppgift
att stärka prästers och blivande prästers identitet - utifrån kyrkans tro, bekännelse och lära - i uppdraget som liturg, förkunnare och själavårdare med en integrerad personlig kristen tro och att verka för ökad kunskap och förståelse för olika fromhetsriktningar, teologiska tolkningar och uttryck för kristen tro inom Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan.
Fotot till höger: Tord Harlin.


Kyrkoherdeforum

Teman för 2018:
Dag 1: Fastigheter och kyrkoherdens ansvar
Dag 2: Mobbning på arbetsplatsen

Datum för 2018:
11-12 januari 2018 (Fåtal
...

Dödahavsrullarna i svensk översättning: Tolkning av texterna i ljuset av GT och NT

Symposium om dödahavsrullarna med anledning av den nya översättningen till svenska 12-13 februari 2018. Arrangörer: Svenska Bibelsällskapet, Newmaninstitutet oc ...

Bibel- och predikoforum: Att predika i fastan

Vi lyssnar till föredrag om aktuella teologiska frågor och får tips om hur vi predikar i fastan. Kursen återkommer tidigt 2018.