Bibel Predikan Teologi Gudstjänst Själavård Miljö Ledarskap


Vi erbjuder fortbildning för präster och fördjupad utbildning för blivande präster. Klicka på "Våra utbildningar" till vänster så får du se vilka kurser vi erbjuder.
Stiftelsen Fjellstedtska skolan ser som sin uppgift
att stärka prästers och blivande prästers identitet - utifrån kyrkans tro, bekännelse och lära - i uppdraget som liturg, förkunnare och själavårdare med en integrerad personlig kristen tro och att verka för ökad kunskap och förståelse för olika fromhetsriktningar, teologiska tolkningar och uttryck för kristen tro inom Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan.
Fotot till höger: Cecilia Winrow


Kyrka i Etiopien

Vi studerar kristendomens framväxt i Etiopien och dess möte med andra religioner och kulturer. Undervisning: 10-11 november 2016 samt 21 april 2017. Möjlighet t ...

Förbön – enskilt och i gudstjänsten

Hur vi ber förbön utan att väcka felaktiga förväntningar. Förbön och själavård. Förbön för fysiskt helande.

Att predika under advent och jul

Vi får tips om hur vi predikar under advent och jul, och hur vi särskilt kan uppmärksamma de judiska rötterna i advent- och jultidens budskap.