Bibel Predikan Teologi Gudstjänst Själavård Miljö Ledarskap


Vi erbjuder fortbildning för präster och fördjupad utbildning för blivande präster. Klicka på "Våra utbildningar" till vänster så får du se vilka kurser vi erbjuder.
Stiftelsen Fjellstedtska skolan ser som sin uppgift
att stärka prästers och blivande prästers identitet - utifrån kyrkans tro, bekännelse och lära - i uppdraget som liturg, förkunnare och själavårdare med en integrerad personlig kristen tro och att verka för ökad kunskap och förståelse för olika fromhetsriktningar, teologiska tolkningar och uttryck för kristen tro inom Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan.
Fotot till höger: Tord Harlin.


Kvalificerad fortbildning i predikan

En ny kursomgång av Kvalificerad fortbildning i predikan kommer att genomföras 2018-2020.

Kyrka i Zimbabwe

Om kristendomens framväxt i Zimbabwe och om kristendomens möte med andra religioner och kulturer i Zimbabwe.

Förbön – enskilt och i gudstjänsten

Hur vi ber förbön utan att väcka felaktiga förväntningar. Förbön och själavård. Förbön för fysiskt helande.