Samisk kontextuell teologi, 7,5 hp

Kursen kommer att ges vårterminen 2023. Datum är ej fastställt, men kommer att publiceras på denna hemsida.

Kristen tro gestaltas på olika sätt i olika omgivningar, kontexter. I kursen studerar vi hur kristen tro utformas i samisk miljö och jämför detta med keltisk, indiansk och afrikansk kristen tro.

 

Dagens bibelord