Samisk kontextuell teologi, 7,5 hp

Kristen tro gestaltas på olika sätt i olika omgivningar, kontexter. I kursen studerar vi hur kristen tro utformas i samisk miljö och jämför detta med keltisk, indiansk och afrikansk kristen tro.


Om det finns intresse för det kan Stiftelsen Fjellstedtska skolan ordna en seminariedag med föreläsningar i ämnet i Uppsala eller i samernas traditionella bosättningsområde. Hör av er med en förfrågan.
 

Dagens bibelord