Religionspedagogik och konfirmandarbete

Foto: Alex Giacomini/Ikon
Uppsala stift, Härnösands stift och Stiftelsen Fjellstedtska skolan inbjuder till en 7-dagars utbildning i konfirmandpedagogik. Kursen fokuserar på utvecklingspsykologi, teologi, pedagogik och tillämpning. 
Behörig att söka kursen är du som arbetar med konfirmander inom Svenska kyrkan.

Tid och plats:
17-18 januari 2022 i Stiftelsen Fjellstedtska skolans lokaler, Östra Ågatan 6 i Uppsala.
23-24 mars 2022 i Stiftelsen Fjellstedtska skolans lokaler, Östra Ågatan 6 i Uppsala.
5-7 september 2022 på en kursgård - vilken det blir är ännu inte fastställt. Därkommer vi att arbeta mer med konfirmandarbete i praktiken. Här kommer deltagarna att få ansvara för en del av undervisningen.
Syftet med kursen är att 
a)    Få ökad kompetens att gestalta kristen tro och Guds kärlek så att den blir levandegjord under konfirmandtiden.
b)    Konfirmanden ska få en erfarenhet av evangelium
Målen är att deltagaren ska:
1)    Kunna planera konfirmandträffar med ett mottagarorienterat perspektiv utifrån olika lärandemodeller och kunna redogöra för hur teologi och pedagogik påverkar varandra.
2)    Kunna förstå konfirmandens livssituation utifrån aktuell utvecklingspsykologi.
3)    Kunna analysera vilken teologi det är som kommuniceras i olika metodiska verktyg.
Om du är nyfiken på kursen så kan du här se en film med Emma Tribell som föreläser om hur man kan använda frälsarkransen i konfirmandarbetet. Det är ett exempel på ett moment i kursen.

Det är möjligt att examineras på kursen, som ger 7,5 högskolepoäng. Examination sker i samarbete med Johannelunds teologiska högskola.
Deltagarna måste vara beredda att satsa viss tid hemma på förberedelser inför kurstillfällena.

Pris för kursen: 3900 kr/person exklusive två övernattningar på Fjellstedtska skolan; 5500 kr/person inklusive två övernattningar på Fjellstedtska skolan. I avgiften ingår måltider och övernattning på kursgården. (Priserna är något preliminära eftersom vi blir tvungna att byta kursgård, eftersom Stiftsgården Undersvik, där vi hade planerat att vara, kommer att vara stängd för reparation.)
Vi ser gärna att man kommer två från en församling men inte fler än fyra. Anmälning sker vi Stiftelsen Fjellstedtska skolans hemsida. 
Viss kurslitteratur måste köpas in eller lånas. Detta ingår inte i kurskostnaden.
Kursledning:
Emma Tribell, stiftsadjunkt, Uppsala stift
Leif Nordenstorm, teol dr och direktor för Stiftelsen Fjellstedtska skolan
Maria Kihl, stiftsadjunkt, Härnösands stift
Helena Viberg, stiftskonsulent, Härnösands stift
 

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.

Dagens bibelord