Religionspedagogik och konfirmandarbete

Foto: Alex Giacomini/Ikon

Kursen återkommer 2024. Nedanstående uppgifter är preliminära. Mer information kommer. Anmälan öppnas: 30 augusti 2024.

Uppsala stift, Luleå stift, Stockholms stift och Stiftelsen Fjellstedtska skolan inbjuder till en 7-dagars utbildning i konfirmandpedagogik. Kursen fokuserar på utvecklingspsykologi, teologi, pedagogik och tillämpning. 
Behörig att söka kursen är du som arbetar med konfirmander inom Svenska kyrkan.

Tid och plats:
9-11 januari 2024 i Stiftelsen Fjellstedtska skolans lokaler, Östra Ågatan 6 i Uppsala.
prel. 14 mars 2024 i form av videokonferens
prel 2-4 september 2024 på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå.
Syftet med kursen är att 
a)    Få ökad kompetens att gestalta kristen tro och Guds kärlek så att den blir levandegjord under konfirmandtiden.
b)    Konfirmanden ska få en erfarenhet av evangelium
Målen är att deltagaren ska:
1)    Kunna planera konfirmandträffar med ett mottagarorienterat perspektiv utifrån olika lärandemodeller och kunna redogöra för hur teologi och pedagogik påverkar varandra.
2)    Kunna förstå konfirmandens livssituation utifrån aktuell utvecklingspsykologi.
3)    Kunna analysera vilken teologi det är som kommuniceras i olika metodiska verktyg.
Om du är nyfiken på kursen så kan du här se en film med Emma Tribell som föreläser om hur man kan använda frälsarkransen i konfirmandarbetet. Det är ett exempel på ett moment i kursen.

Det är möjligt att examineras på kursen, som ger 7,5 högskolepoäng. Examination sker i samarbete med Johannelunds teologiska högskola.
Deltagarna måste vara beredda att satsa viss tid hemma på förberedelser inför kurstillfällena.
Avbokningsregler finns här.

Preliminärt pris för kursen: 3900 kr/person exklusive övernattningar på Fjellstedtska skolan. I avgiften ingår måltider och övernattning på Strömbäcks folkhögskola i september.
Övernattning i Uppsala i januari kan bokas på Fjellstedtska skolan så långt våra hotellrum räcker. Pris 800 kr/natt.
Vi ser gärna att man kommer två från en församling men inte fler än fyra. Anmälan görs på denna hemsida.
Viss kurslitteratur måste köpas in eller lånas. Detta ingår inte i kurskostnaden.
Kursledning:
Emma Tribell, stiftsadjunkt, Uppsala stift
Leif Nordenstorm, teol dr och direktor för Stiftelsen Fjellstedtska skolan
Åsa Wiik Sandlund, stiftspedagog, Luleå stift
Jon Falk, stiftspedagog, Luleå stift
m.fl.

Dagens bibelord