Konfirmandpedagogik

Uppsala stift och Stiftelsen Fjellstedtska skolan inbjuder till en sju dagars utbildning i konfirmandpedagogik. Kursen fokuserar på utvecklingspsykologi, teologi, pedagogik och tillämpning. 
Tid och plats:
10-11 februari 2019 i Stiftelsen Fjellstedtska skolans lokaler Östra Ågatan 6 i Uppsala
1-2 april 2019i Stiftelsen Fjellstedtska skolans lokaler Östra Ågatan 6 i Uppsala 
31 augusti-2 september 2019  på stiftsgården Undersvik. På stiftsgården kommer vi att arbeta mer med konfirmandarbete i praktiken. Här kommer deltagarna att få ansvara för en del av undervisningen.
Vi planerar för att den som vill ska kunna tentera kursen som ger 7,5 hp.  (Mer information om detta kommer senare.)
Syftet är att 
a)    Få ökad kompetens att gestalta kristen tro och Guds kärlek så att den blir levandegjord under konfirmandtiden.
b)    Konfirmanden ska få en erfarenhet av evangelium
Målen är att deltagaren ska:
1)    Kunna planera konfirmandträffar med ett mottagarorienterat perspektiv utifrån olika lärandemodeller och kunna redogöra för hur teologi och pedagogik påverkar varandra.
2)    Kunna förstå konfirmandens livssituation utifrån aktuell utvecklingspsykologi.
3)    Kunna analysera vilken teologi det är som kommuniceras i olika metodiska verktyg.
 
Vi ser gärna att man kommer två från en församling men inte fler än fyra. Anmälning sker vi Stiftelsen Fjellstedtska skolans hemsida. 
Kursledning:
Emma Tribell, stiftsadjunkt
Camilla Zacco, stiftspedagog
Leif Nordenstorm, teol dr och direktor för Stiftelsen Fjellstedtska skolan
Anders Hedman, stiftsadjunkt