Mission i Sverige

Fortbildnings- och förnyelsedagar för präster, diakoner och ideella medarbetare.
* 5 september 2022 i Uppsala,
* 7 september2022 i Umeå,
* 14 september 2022 i Göteborg,
* 16 september 2022 i Kalmar.

Stiftelsen Fjellstedtska skolan är medarrangör tillsammans med bland annat EFS. Mer information finns på Mission i Sveriges hemsida.