Medverkan med föredrag

Medverkan med föredrag
Direktor Leif Nordenstorm har möjlighet att i viss omfattning medverka vid kontraktskonvent och andra samlingar för teologer.
Bland annat följande ämnen är tänkbara:

Genomgång av predikotexter och predikoinspiration inför en del av kyrkoåret

Samisk kontextuell teologi

Introduktion till kyrkoordningen

Miljö och teologi
eller: Svenska kyrkans miljöutbildning (för både anställda och förtroendevalda)

Jag kan också föreläsa om bikt i Svenska kyrkan i anslutning till min forskning om bikt som är publicerad i antologin "Att öppna ett slutet rum".

Dagens bibelord