Kvalificerad fortbildning i predikan  2021-2023

Kvalificerad fortbildning i predikan

FÖR VEM? Präster i Svenska kyrkan, svensktalande präster i andra nordiska kyrkor och pastorer i Sverige, vars främsta uppgift är att i ord och sakrament räcka människor evangelium.

Långsiktig kompetensutveckling Detta är en processinriktad och pastoralteologisk fortbildning under två och ett halvt år, som vill bidra till predikans förnyelse i Svenska kyrkan och andra kyrkor.

Kursens kännetecken Varvande av teori och praktik. Grupphandledning och personlig handledning Internationella och svenska föreläsare. Studier av internationell och svensk homiletisk litteratur. Predikoprojekt i församlingen. Samtalsgrupp om predikan i församlingen.

Kursens innehåll Teologi, hermeneutik och tolkning. Luthersk predikotradition i mötet med internationell homiletik. Predikans språk, innehåll och form. Kroppsspråk och framförande. Receptionsteori om det som hörs. Kreativt skrivande. Predikan i liturgin.

Datum för internat:
13-23 juni 2021
14-19 november 2021
12-22 juni 2022
13-18 november 2022
11-21 juni 2023

Förra gången kursen gavs var kurskostnaden 27 000 kr per år under år ett och två och 18 000 kr för år tre, plus kost och logi under kursveckorna. Eventuellt kommer en viss justering uppåt att behöva göras denna gång. Mer information kommer.

Kursledning:
Kursledare Johan Svedberg, DMin, församlingsherde, prost, Örebro                                                           
Caroline Edlund, DMin, komminister, Örebro                                                                         
Ola Fornling, DMin, kyrkoherde, Värby                                                                                  
Hanna Brande, DMin, komminister, Östersund

Predikningar:
Här är några exempel på predikningar av tidigare deltagare i kursen:
Pierre Falk: 1 fastan 2017
Victoria Björck Karlsson: 1 i fastan 2017
Magdalena Sjöholm: 13 e trefaldighet 2019

Mer information:
I pdf-filen nedan finns mer information.

Foto: Magnus Aronson och Stefan Öberg.

Dagens bibelord