Kvalificerad fortbildning i predikan återkommer 2021-2023

Kvalificerad fortbildning i predikan
Kursomgången för 2018-2020 är FULLBOKAD. Vi räknar med att kursen återkommer 2021-2023.
FÖR VEM? Präster i Svenska kyrkan, svensktalande präster i andra nordiska kyrkor och pastorer i Sverige, vars främsta uppgift är att i ord och sakrament räcka människor evangelium.

Långsiktig kompetensutveckling Detta är en processinriktad och pastoralteologisk fortbildning under två och ett halvt år, som vill bidra till predikans förnyelse i Svenska kyrkan och andra kyrkor.

Kursens kännetecken Varvande av teori och praktik. Grupphandledning och personlig handledning Internationella och svenska föreläsare. Studier av internationell och svensk homiletisk litteratur. Predikoprojekt i församlingen. Samtalsgrupp om predikan i församlingen.

Kursens innehåll Teologi, hermeneutik och tolkning. Luthersk predikotradition i mötet med internationell homiletik. Predikans språk, innehåll och form. Kroppsspråk och framförande. Receptionsteori om det som hörs. Kreativt skrivande. Predikan i liturgin.

Datum för internat:
10-20 juni 2018
11-16 november 2018
9-19 juni 2019
10-15 november 2019
7–17 juni 2020

Kurskostnad 27 000 kr per år under år ett och två och 18 000 kr för år tre, plus kost och logi under kursveckorna.

Dagens bibelord