Kvalificerad fortbildning i predikan  FULLBOKAD

Foto: Magnus Aronson och Stefan Öberg. Foto: Magnus Aronson och Stefan Öberg.

KURSEN 2021-2023 ÄR FULLBOKAD. KÖLISTAN ÄR SÅ LÅNG ATT VI INTE LÄNGRE TAR EMOT ANMÄLNINGAR TILL KÖLISTANFör er kännedoms skull låter vi informationen om 2021-2023 ligga kvar, så kan ni som är intresserade bilda er en uppfattning om hur kursen ser ut, för att eventuellt anmäla er till kursen 2024-2026. Vi tar ännu inte emot anmälningar till denna omgång.

Information om kursen 2021-2023
FÖR VEM? Präster i Svenska kyrkan, svensktalande präster i andra nordiska kyrkor och pastorer i Sverige, vars främsta uppgift är att i ord och sakrament räcka människor evangelium.

Långsiktig kompetensutveckling Detta är en processinriktad och pastoralteologisk fortbildning under två och ett halvt år, som vill bidra till predikans förnyelse i Svenska kyrkan och andra kyrkor.

Kursens kännetecken Varvande av teori och praktik. Grupphandledning och personlig handledning Internationella och svenska föreläsare. Studier av internationell och svensk homiletisk litteratur. Predikoprojekt i församlingen. Samtalsgrupp om predikan i församlingen.

Kursens innehåll Teologi, hermeneutik och tolkning. Luthersk predikotradition i mötet med internationell homiletik. Predikans språk, innehåll och form. Kroppsspråk och framförande. Receptionsteori om det som hörs. Kreativt skrivande. Predikan i liturgin.

Datum för internat:
13-23 juni 2021
14-19 november 2021
12-22 juni 2022
13-18 november 2022
11-21 juni 2023

Kurskostanden är 27 000 kr per år under år ett och två och 18 000 kr för år tre, plus kost och logi under kursveckorna. 

Kursledning:
Kursledare Johan Svedberg, DMin, församlingsherde, prost, Örebro  
Caroline Edlund, DMin, komminister, Örebro                                      
Ola Fornling, DMin, församlingsherde, Helgeand                                
Hanna Brande, DMin, komminister, Östersund

Predikningar:
Här är några exempel på predikningar av tidigare deltagare i kursen:
Pierre Falk: 1 fastan 2017
Victoria Björck Karlsson: 1 i fastan 2017
Magdalena Sjöholm: 13 e trefaldighet 2019

Projektrapporter:
Här finns några exempel på projektrapporter skrivna av deltagare som efter kursen gått en tredje termin i Chicago.

Mer information:
I pdf-filen nedan finns mer information om kursen.

Dagens bibelord