Kvalificerad fortbildning i predikan  ges 2024-2026

Foto: Magnus Aronson och Stefan Öberg. Foto: Magnus Aronson och Stefan Öberg.

För er kännedoms skull låter vi informationen om 2021-2023 ligga kvar, så kan ni som är intresserade bilda er en uppfattning om hur kursen ser ut, för att eventuellt anmäla er till kursen 2024-2026. Vi tar ännu inte emot anmälningar till denna omgång.

Information om kursen 2021-2023
FÖR VEM? Präster i Svenska kyrkan, svensktalande präster i andra nordiska kyrkor och pastorer i Sverige, vars främsta uppgift är att i ord och sakrament räcka människor evangelium.

Långsiktig kompetensutveckling Detta är en processinriktad och pastoralteologisk fortbildning under två och ett halvt år, som vill bidra till predikans förnyelse i Svenska kyrkan och andra kyrkor.

Kursens kännetecken Varvande av teori och praktik. Grupphandledning och personlig handledning Internationella och svenska föreläsare. Studier av internationell och svensk homiletisk litteratur. Predikoprojekt i församlingen. Samtalsgrupp om predikan i församlingen.

Kursens innehåll Teologi, hermeneutik och tolkning. Luthersk predikotradition i mötet med internationell homiletik. Predikans språk, innehåll och form. Kroppsspråk och framförande. Receptionsteori om det som hörs. Kreativt skrivande. Predikan i liturgin.

Datum för internat:

14-16 juni 2021 (digital start pga pandemin)
12-20 november 2021
12-22 juni 2022
11-18 november 2022
11-21 juni 2023

Kurskostnaden är 27 000 kr per år under år ett och två och 18 000 kr för år tre, plus kost och logi under kursveckorna. 

Kursledning:

Kursledare Johan Svedberg, DMin, prost, stiftsadjunkt, Örebro  
Caroline Edlund, DMin, TD, församlingsherde, Örebro                        Ola Fornling, DMin, stiftsadjunkt, Lund                                
Hanna Brande, DMin, tf kyrkoherde, Östersund

Predikningar:
Här är några exempel på predikningar av tidigare deltagare i kursen:
Pierre Falk: 1 fastan 2017
Victoria Björck Karlsson: 1 i fastan 2017
Magdalena Sjöholm: 13 e trefaldighet 2019

Mer information:
I pdf-filen nedan finns mer information om kursen.

Avslutande termin i Chicago, uppsatser:
När kursen är avslutad i Sverige finns det möjlighet för dem som gått igenom kursen att gå en avslutande kurs i Chicago för titeln Doctor in Ministry (Preaching). Här är exempel på uppsatser som deltagare i den amerikanska kursen skrivit:

Dagens bibelord