Tidig judisk och kristen kultur i det heliga landet, 7,5 hp

En grupp från Fjellstedtska skolan på besök i Jerusalem 2018.
En grupp från Fjellstedtska skolan på besök i Jerusalem 2018.
En judisk pojke vid Västra muren i Jerusalem bär en bokrulle. Foto: Mikael Kurkiala/Ikon En judisk pojke vid Västra muren i Jerusalem bär en bokrulle. Foto: Mikael Kurkiala/Ikon

KURSEN OCH RESAN ÄR FULLBOKADE. DET ÄR INTE LÄNGRE MÖJLIGT ATT ANMÄLA SIG.


Kursen anordnas i samarbete med Uppsala universitet.

Studieresa ordnas 14-23 april 2020.
Kursen vänder sig till dem som vill lära känna judendomens och kristendomens rötter i Jerusalem med omgivningar. Kursen presenterar olika grupperingar och idériktningar i judendomen under andra templets tid vilka har spelat roll för utvecklingen av den rabbinska, respektive den kristna traditionen. De studerande tar del av grundtexter, artiklar och monografier som speglar denna tid, samt arkeologi och rekonstruktioner av miljöer från andra templets tid. Speciell vikt läggs vid forskning som under de senare decennierna förändrat bilden av såväl judiska teologier och livsåskådning i denna period som tidiga kristna rörelser i relation till judendom. Diskussioner om vilka konsekvenser denna forskning får för moderna relationer mellan judendom och kristendom inkluderas. I kursen uppmärksammas också hur arkeologi och historia används i den nuvarande politiska diskursen i området.

Studenten förutsätts läsa in en del litteratur innan resan. Seminarier med undervisning anordnas 30 mars och 18 maj 2020. En studieresa till bl.a. Jerusalem och Galillen anordnas 14-23 april 2020. Det är möljligt att delta i kursen utan att delta i resan. Däremot är det inte möjligt att anmäla sig till resan utan att delta i kursen.

Kursen kan utgöra fristående kurs.
Kursen kan ingå i Kandidatprogram i religionsvetenskap, 180 hp.
Kursen kan ingå i Religionsvetenskapliga program, 210 hp.
Kursen kan ingå i lärarprogrammet.
Kursen kan tillgodoräknas som delkurs (temakurs) på följande kurser inom ämnesområdet bibelvetenskap: C2GTs, C2i, C2NTs


​​​Studieresan anordnas av Stiftelsen Fjellstedtska skolan. 
Priset för resan är 12000 kr inklusive resa, logi och de flesta måntiderna. Detta innebär ett kraftigt subventionerat pris.

Deltagare som är högst 35 år och heltidsstuderande har möjlighet att söka stipendium för att få ner priset till  5000 kr.

Kursplan och litteraturlista finns här.
Anmälan till kursen görs på denna länk hos antagning.se 16 september-15 oktober 2019.
Anmäl dig också på formuläret till höger. Antalet platser i resan är begränsat.

Vi använder uttrycket "Det heliga landet" eftersom vi i våra kurser studerar och besöker områden som i historien hört till flera olika länder, och som i vår tid hör till Israel och Palestina.
Deltagande i resan förutsätter att du kan röra dig utan svårigheter, eftersom vi kommer att besöka en del platser där trappor finns. Vi kan inte garantera att deltagare kan följa dieter, t.ex. LCHF-diet, under resan. Deltagare måste kunna svenska.

Resan ordnas av Stiftelsen Fjellstedtska skolan

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.

Dagens bibelord