Tidig judisk och kristen kultur i det heliga landet, 7,5 hp

Kursen presenterar grupperingar och idériktningar i judendomen under andra templets tid vilka har spelat roll för utvecklingen av den rabbinska, respektive den kristna traditionen. Du som läser kursen kan delta i en studieresa till Jerusalem och Galileen. Denna planeras till 2-11 april 2024.
Kursen ges i samarbete med Uppsala univerisitet. Anmälan görs 15 september-16 oktober 2023 till www.antagning.se
Mer information kommer.