Kyrkoordning och kyrkorätt

En kurs om gränslandet mellan teologi och juridik för teologer och jurister.
Kursen har börjat. Det är inte längre möjligt att anmäla sig.


27-28 november 2019, 2-3 mars 2020. Deltagande i seminarierna kostar 1900 kr/kurstillfälle. Två luncher och en middag ingår vid varje tillfälle. Anmälan senast: 11 november 2019.
Deltagare som så önskar kan tentera 7,5 hp. Instruktioner hur detta går till lämnas vid kursen.
Det är också möjligt för den som så önskar att läsa kursen som litteraturkurs utan undervisning. Ta kontakt med oss för mer information.

Program:
* Rolf Nygren: Kyrkorättens historia             
* Anna Tronêt: Domkapitlet 
* Gustaf Almkvist: Det kyrkorättsliga disciplinansvaret
* Britt-Louise Agrell: Överklagandenämnden
* Ragnar Persenius: Kyrkoordningens tillkomst och struktur
* Leif Nordenstorm: ”Svenska kyrkan” – ett mångtydigt begrepp”
* Ulrika Carlström Nordkvist: Styrning, ledning och gemensamt ansvar
 * Instruktioner för examination

Logi kan bokas i våra hotellrum. Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.
Kryssa för rutan logi till höger.
När anmälningstiden gått ut är anmälan bindande! Vid avbokning därefter debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 100% av kursavgiften. (Gäller ej vid sjukdom med läkarintyg.)

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.

Dagens bibelord