Förbön

Förbön – enskilt och i gudstjänsten
25-26 september 2019. Hur vi ber förbön utan att väcka felaktiga förväntningar. Förbön och själavård. Förbön för fysiskt helande.
Ledare: Staffan Stadell. Avgift: 775 kr inkl måltider. Anmälan senast: 6 september 2019, gärna tidigare. Anmälan görs på formuläret till höger. (Om även logi önskas, se nedan.)


I kursen tar vi bland annat upp:

* Tro och förhållningssätt
Vilken är vår position när vi ber för någon och hur undviker vi att väcka felaktiga förväntningar?
* En enkel modell för förbön
En modell behövs för att kunna erbjuda dem som önskar vara med i förbönen för den enskilde.
* Andens gåvor i förbönen
”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former” (1Petr 4:10)
* Förbön i samband med själavård
Om vikten av en helhetssyn på människan och ett kärleksfullt seende.
* Personlig förbön i gudstjänsten
Hur kommer vi igång och hur utvecklar vi förbönen i gudstjänsten? Uppföljning?
* Förbön för fysiskt helande
* Förbön – praktik
Vi kommer under kursen att varva teori och praktik i olik former?
* Mässa

Mat och logi
Kursens första dag börjar med kaffe kl 9.00. Själva kursen börjar 9.30.
Kursens andra dag avslutas senast 15.30. Därefter kaffe.

LOGIN ÄR FULLBOKAD. DET FINNS FORTFARANDE PLATSER KVAR I KURSEN, MEN NYA DELTAGARE MÅSTE BOKA LOGI PÅ ANNAT SÄTT.


Foto: Ikon

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.

Dagens bibelord