Förbön - enskilt och i gudstjänsten

Foto: Ikon Foto: Ikon

.21-22 september 2020. Hur vi ber förbön utan att väcka felaktiga förväntningar. Förbön och själavård. Förbön för fysiskt helande.
Ledare: Staffan Stadell. Avgift: 775 kr inkl måltider. Anmälan senast: 7 september 2020, gärna tidigare. Anmälan görs på formuläret till höger. (Om även logi önskas, se nedan.)


I kursen tar vi bland annat upp:

* Tro och förhållningssätt
Vilken är vår position när vi ber för någon och hur undviker vi att väcka felaktiga förväntningar?
* En enkel modell för förbön
En modell behövs för att kunna erbjuda dem som önskar vara med i förbönen för den enskilde.
* Andens gåvor i förbönen
”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former” (1Petr 4:10)
* Förbön i samband med själavård
Om vikten av en helhetssyn på människan och ett kärleksfullt seende.
* Personlig förbön i gudstjänsten
Hur kommer vi igång och hur utvecklar vi förbönen i gudstjänsten? Uppföljning?
* Förbön för fysiskt helande
* Förbön – praktik
Vi kommer under kursen att varva teori och praktik i olik former?
* Mässa

Mat och logi
Kursens första dag börjar med kaffe kl 9.00. Själva kursen börjar 9.30.
Kursens andra dag avslutas senast 15.30. Därefter kaffe.

 

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.

Dagens bibelord