Fyra kurser om själavård

Foto: Kristin Lidell/Ikon
Foto: Kristin Lidell/Ikon

I samverkan med Johannelunds teologiska högskola erbjuder vi fyra själavårdskurser.

Vårterminen 2022: Själavård i kris och utsatta situationer
Höstterminen 2022: Familje- och relationsstödjande själavård i församlingskontext
Vårterminen 2023: Själavård i mötet med skam och skuld
Höstterminen 2023: Perspektiv på kyrklig själavård

Vissa förkunskapskrav gäller för kurserna.

Perspektiv på kyrklig själavård
Förkunskapskrav: Enbart allmän behörighet för högskolestudier
 
Själavård i kris och utsatta situationer
Familje- och relationsstödjande själavård i församlingskontext
Själavård i mötet med skam och skuld

Förkunskapskrav: Perspektiv på kyrklig själavård (se ovan) ELLER Grundkurs i pastoral teologi och psykologi (som ges varje vårtermin på Johannelunds teologiska högskola) ELLER annan utbildning som kan bedömas som likvärdig. Ta kontakt med oss för närmare information om detta.
 
Kursplaner och litteraturlistor finns på Johannelunds hemsida. (Litteraturen kan förändras till någon månad innan kurserna startar.)

Dagens bibelord