Fyra kurser om själavård

Foto: Kristin Lidell/Ikon
Foto: Kristin Lidell/Ikon

I samverkan med Johannelunds teologiska högskola erbjuder vi
 ett kurspaket med fyra själavårdskurser.
Vårterminen 2021: Själavård i mötet med skam och skuld
Höstterminen 2021: Perspektiv på kyrklig själavård
Vårterminen 2022: Själavård i kris och utsatta situationer
Höstterminen 2022: Familje- och relationsstödjande själavård i församlingskontext
Kurserna är självständiga på det sättet att man kan läsa dem i vilken ordning som helst. Vissa förkunskapskrav gäller däremot för kurserna. Kursplaner och litteraturlistor finns på Johannelunds hemsida. (Litteraturen kan förändras till någon månad innan kurserna startar.)
 

Dagens bibelord