Fyra kurser om själavård

Foto: Kristin Lidell/Ikon
Foto: Kristin Lidell/Ikon

I samverkan med Johannelunds teologiska högskola erbjuder vi
 ett kurspaket med fyra själavårdskurser.
Höstterminen 2021: Perspektiv på kyrklig själavård (har börjat)
Vårterminen 2022: Själavård i kris och utsatta situationer
Höstterminen 2022: Familje- och relationsstödjande själavård i församlingskontext
Vårterminen 2023: Själavård i mötet med skam och skuld
Höstterminen 2023: Perspektiv på kyrklig själavård
Kurserna är självständiga på det sättet att man kan läsa dem i vilken ordning som helst. Vissa förkunskapskrav gäller däremot för kurserna. Kursplaner och litteraturlistor finns på Johannelunds hemsida. (Litteraturen kan förändras till någon månad innan kurserna startar.)

Dagens bibelord