Själavård i kris och utsatta situationer, 7,5 hp

KURSEN KOMMER ATT GES MEN BLI KORTARE ÄN VAD VI HITTILLS MEDDELAT. DE DATUM SOM ANGES NEDAN GÄLLER.

24 februari och 15 maj 2020. Båda dagarna ges undervisning kl 10.00-15.30 på Stiftelsen Fjellstedtska skolan i Uppsala. Kursen avser att ge den studerande fördjupad kunskap om självförståelse och själavårdsprocesser i samband med krissituationer och då människor befinner sig i emotionellt och existentiellt utsatta situationer.
 Kursen består dels av akademisk undervisning, med möjlighet till examination för högskolepoäng, dels av obligatoriska praktiska övningar där grupprocess ingår.
Förkunskapskravet är Grundkurs i Pastoral teologi och psykologi (HS 201) på Johannelunds teologiska högskola eller motsvarande. Vanligtvis har präster och diakoner i tjänst genomgått kurser som kan räknas som "motsvarande".
Ingen avgift. Anmälan kan fortfarande göras-

   Logi kan bokas i våra hotellrum.Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.
Kryssa för rutan logi till höger.
* Kurslista med litteratur

Serie med själavårdskurser
Kursen ingår i ett kurspaket med fyra själavårdskurser.
De följande terminerna ges "Familje- och relationsstödjande själavård" och "Själavård i mötet med skam och skuld", men ordningen i vilken kurserna ges är ännu inte fastställd.

Foto: Kristin Lidell/Ikon

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.