Själavård i kris och utsatta situationer, 7,5 hp

24-26 februari och 13-15 maj 2020. Kursen avser att ge den studerande fördjupad kunskap om självförståelse och själavårdsprocesser i samband med krissituationer och då människor befinner sig i emotionellt och existentiellt utsatta situationer.
 Kursen består dels av akademisk undervisning, med möjlighet till examination för högskolepoäng, dels av praktiska övningar.
Förkunskapskravet är Grundkurs i Pastoral teologi och psykologi (HS 201) på Johannelunds teologiska högskola eller motsvarande. Vanligtvis har präster och diakoner i tjänst genomgått kurser som kan räknas som "motsvarande".
Avgift: 600 kr inkl. en middag. Anmälan: 15 januari 2020.

   Logi kan bokas i våra hotellrum.Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.
Kryssa för rutan logi till höger.
* Kurslista med litteratur

Serie med själavårdskurser
Kursen ingår i ett kurspaket med fyra själavårdskurser.
De följande terminerna ges "Familje- och relationsstödjande själavård" och "Själavård i mötet med skam och skuld", men ordningen i vilken kurserna ges är ännu inte fastställd.

Foto: Kristin Lidell/Ikon

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.