Sjukhuskyrkans komptensprogram

Foto: Magnus Aronson/IKON Foto: Magnus Aronson/IKON

DET ÄR INTE MÖJLIGT ATT SÖKA DENNA KURS JUST NU.

Själavårdsutbildning i fyra steg


Sjukhuskyrkans komptensprogram inbjuder till ett lärande utifrån eget själavårdsarbete.

Utbildningen fokuserar på följande tre områden:
• Själavårdaren, att inbjuda till reflektion över vad som är professionellt hos själavårdaren.
• patienten/konfidenten, vilka är konfidentens behov, vad söker konfidenten i själavårdsmötet, vad hindrar, vad underlättar i konfidentens situation.
• Det kommunikativa mötet.

I litteratur, föreläsningar och seminarier under kursveckorna fokuseras framför allt på själavårdaren och på patienten/konfidenten. I handledning, personsamtal, gruppsamtal och arbets- och samtalsanalys är fokus framför allt på det kommunikativa mötet.

Från och med 2015 är Sjukhuskyrkans kompetensprogram en själavårdsutbildning i fyra steg.
För Steg A, som är gemensam för flera institutionssjälavårdsområden, står Sveriges Kristna Råd som inbjudare. Steg C utgörs av personsamtal. Steg B och Steg D ges i samarbete mellan Svenska kyrkans, Sveriges Frikyrkosamråd och Stiftelsen Fjellstedtska skolan.

Utbildningen ges med början varje hösttermin. Det finns möjlighet att tentera kursen för att få högskolepoäng på Johannelunds teologiska högskola.

Anmälan till nästa kursomgång skall vara inne senast 12 april 2021.

  • Formuläret nedan är en ansökan till Sjukhuskyrkans komptensprogram hos Fjellstedska skolan, Linnegatan 1D 75332 Uppsala. Deltagande förutsätter tjänst i Sjukhuskyrkan.
  • Sjukhuskyrkan erbjuder steg B och steg D, i samarbete med Stiftelsen Fjellstedtska skolan. Steg D bygger på kunskaper du får när du avslutat de tidgare stegen A, B och C.

  • Skicka bilagan som pdf-fil. Använd inte msg-format, eftersom vi inte kan läsa det.
    (max 50 MB)
  • Skicka bilagan som pdf-fil. Använd inte msg-format, eftersom vi inte kan läsa det.
    (max 50 MB)
  • (max 50 MB)

Dagens bibelord