Doctor of Ministry (in Preaching)

Tre avslutande veckor i Chicago
De som har genomfört Kvalificerad fortbildning i predikan kan fortsätta med en avslutande kurs i Chicago för titeln 
Doctor of Ministry (in Preaching). Här är exempel på uppsatser som deltagare i den amerikanska kursen skrivit:

Information om denna kurs lämnas vid Kvalificerad fortbildning i predikan.