Kyrkorättens funktion i kyrkans liv
- Svenska kyrkan i internationellt perspektiv

Kursen är i det närmaste fullbokad. 24 april är sista dag för anmälan.

Det pågår internationellt ett omfattande samtal om kyrkorättens roll när kyrkor förändras. På olika sätt kommer det att påverka också Svenska kyrkan särskilt som rättsteologin här rent faktiskt har en svag ställning. Möten med andra kyrkor inom Svenska kyrkan i utlandet, genom ekumeniska samtal och överenskommelser och samarbete genom gemensamma internationella åtaganden antyder behovet av kunskap om vad som sker internationellt.
Ur innehållet i kursen kan man lyfta fram en introduktion till den synodala processen som pågår i Romersk-katolska kyrkan och som rör vid frågor om demokrati. Den kulturella kontexten är viktig för förståelsen av kyrkorättsliga begrepp och beslutsprocesser. Beslutsprocesserna diskuteras och reser frågor kring majoritetsbeslut och sensus fidei som kyrkorättsligt begrepp. Ett exempel på frågor av mera praktisk art gäller vad ett avtal mellan kyrkor är rättsteologiskt och hur implementeringen av kyrkorättsliga avtal ska förstås kyrkorättsligt.
Genom kursen Kyrkoordning och kyrkorätt har i mer än tio år förmedlats grunder och fördjupning i kyrkorätt för jurister och teologer i Svenska kyrkan. Med denna specialkurs i Uppsala och Rom ges en fortsättning med svenskkyrkliga, internationella och ekumeniska perspektiv. Studiebesök planeras bland annat på Anglican Centre (anglikanska kyrkans mötesplats i Rom) och Rota Romana (kyrklig överdomstol).
En del av kursen är förlagd till Rom för att göra det möjligt att stifta bekantskap med miljöer där det finns ett utvecklat arbete med kyrkorätt och rättsteologi och det arbete som nu pågår där med frågan om synodalitet.
Medverkar i kursen från svenskt håll gör bland annat
* biskop Erik Eckerdal TD Uppsala,
* Nausikaa Haupt, ekumenisk handläggare Stockholms katolska stift teol mag Uppsala, LLM Canon Law Leuven, LLM Canon Law Cardiff,
* Sven-Erik Brodd professor em kyrkovetenskap TD Uppsala,
* Anna Tronêt, stiftsjurist Uppsala stift, jur.kand. Uppsala, LLM Canon Law Cardiff.
Detaljerat kursprogram presenteras inom kort.
Kursen vänder sig till jurister och teologer som deltagit i Fjellstedtskas tidigare kurser i Kyrkoordning och kyrkorätt, del 1 och del 2, eller som har motsvarande förkunskaper. Deltagare från Svenska kyrkan och andra samfund välkomnas. Kursen hålls huvudsakligen på svenska med vissa inslag på engelska.
Datum:
Torsdag 22 augusti 2024 kl.13.30-17.00 och fredag 23 augusti kl.8.30-15.30, stiftelsen Fjellstedtska skolan.
Tisdag 8 oktober 2024 kl.15.00 – fredag 11 oktober kl.10.00, Rom, Birgittasystrarna vid Piazza Farnese.
Ansökan till kursen görs här. Besked om du fått plats på kursen lämnas löpande men senast 24 april. Max 20 deltagare inklusive medverkande, vid behov väntelista.
Avgift: 4 000 kr. Kurskostnaden är subventionerad. I avgiften ingår kursprogram och måltider i Uppsala och Rom samt boende 8‑11 oktober i Rom. (I Uppsala kan logi bokas i våra hotellrum. Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.) Varje deltagare bokar och betalar sin resa till och från Rom.

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.