Psaltaren genom tiderna, 7.5 hp

6 och 30 september och 4 november 2024 på Fjellstedtska skolan.
Mikael Larsson och Johanna Rönnlund.
Psaltaren har använts som bönbok under två årtusenden och citeras flitigt i både Dödahavsrullarna och Nya testamentet. Referenser till psalmerna förekommer i musik-, konst- och litteraturhistorien. Detta återspeglas i kursen, där orienterande föreläsningar varvas med fördjupande seminarier. Vi kommer att studera Psaltarens tillkomst, genre och stilistik samt receptionen av psalmerna genom århundradena. Dessutom tar vi upp exempel på hur Psaltaren har brukats inom judiska och kristna kontexter.
Kursen ges i samarbete med Uppsala universitet. Från 15 juli är det möjligt att göra en sen anmälan till www.antagning.se.  

Foto: Pete unseth - Propra verko, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8624010