Lidande och förföljelse i Nya testamentet

Seminarier på Fjellstedtska skolan 24 september och 24 oktober 2024. Dessutom seminarier på Zoom. Undervisande lärare: James Kelhoffer.
Kursen inleds med en översikt över tidigkristna förföljelser mot bakgrund av religiös förföljelse i allmänhet. Kursen introducerar teoretiska och historiografiska problem förenade med studiet av förföljelse. Därefter studeras viktiga passager i Nya testamentet med anknytning till temat. Särskilt uppmärksammas olika historiska rekonstruktioner och förhållanden i urkyrkan.
Kursen ges i samarbete med Uppsala universitet. Från 15 juli är det möjligt att göra en sen anmälan till www.antagning.se