Kvalificerad fortbildning i predikan  ges 2024-2026

Foto: Magnus Aronson och Stefan Öberg. Foto: Magnus Aronson och Stefan Öberg.

Kursen är fullbokad. Det är däremot möjligt att anmäla sig till kölistan för att bli kallad om någon anmäld får förhinder.

Information om kursen 2024-2026
FÖR VEM? Präster i Svenska kyrkan, svensktalande präster i andra nordiska kyrkor och pastorer i Sverige, vars främsta uppgift är att i ord och sakrament räcka människor evangelium.

Långsiktig kompetensutveckling Detta är en processinriktad och pastoralteologisk fortbildning under två och ett halvt år, som vill bidra till predikans förnyelse i Svenska kyrkan och andra kyrkor.

Kursens kännetecken Varvande av teori och praktik. Grupphandledning och personlig handledning Internationella och svenska föreläsare. Studier av internationell och svensk homiletisk litteratur. Predikoprojekt i församlingen. Samtalsgrupp om predikan i församlingen.

Kursens innehåll Teologi, hermeneutik och tolkning. Luthersk predikotradition i mötet med internationell homiletik. Predikans språk, innehåll och form. Kroppsspråk och framförande. Receptionsteori om det som hörs. Kreativt skrivande. Predikan i liturgin.

Datum för internat:

9-19 juni 2024
10-15 november 2024
8-18 juni 2025
9-14 november 2025
7-17 juni 2026
 
Kurskostnaden är 27 000 kr per år under år ett och två och 18 000 kr för år tre, plus kost och logi under kursveckorna. 

Kursledning:

Kursledare Johan Svedberg, DMin, prost, stiftsadjunkt, Örebro  
Victoria Björck Karlsson, DMin, komminister, Höllviken
Ola Fornling, DMin, församlingsherde, Lund                                
Hanna Brande, DMin, kyrkoherde, Östersund

Predikningar:
Här är några exempel på predikningar av tidigare deltagare i kursen:
Pierre Falk: 1 fastan 2017
Victoria Björck Karlsson: 1 i fastan 2017
Magdalena Sjöholm: 13 e trefaldighet 2019

Mer information:
I pdf-filen nedan finns mer information om kursen.

Avslutande termin i Chicago, uppsatser:
När kursen är avslutad i Sverige finns det möjlighet för dem som gått igenom kursen att gå en avslutande kurs i Chicago för titeln 
Doctor of Ministry (in Preaching). 

Intresseanmälan
Du som är intresserad, gör en intresseanmälan på formuläret (nedan eller till höger), så tar någon av kursledarna kontakt med dig för intervju.

  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.

Dagens bibelord