Kyrkorättsligt symposium

Ett nytt kyrkorättsligt symposium kommer att anordnas preliminärt 15 november. Mer information kommer.
Nedan finns information om ett tidigare symposium.

---


Tema: Storförsamlingar och storpastorat - vad hände med församlingsbegreppet?
Följande talare inleder:
Ecklesiologiska perspektiv: Sven Thidevall, biskop emeritus
Kyrkoordningsperspektiv: Lotta Lind, stiftsjurist
Ekumeniska perspektiv: Nausikaa Haupt, ekumenisk handläggare vid Stockholms katolska stift
Därefter inbjuds de närvarande till ett samtal om frågan.
Tid: måndagen 27 februari 2023, kl 16.00-17.30.
Plats, Stiftelsen Fjellstedtska skolan, Östra Ågatan 6, Uppsala.
Föranmälan: senast 20 februari 2023.

Symposiet är tänkt för teologer och jurister med intresse för kyrkorätt. Ingen avgift.