Familje- och relationsstödjande själavård i församlingskontext, 7,5 hp

11-13 september och 23-25 oktober 2024.
Lars-Göran Sundberg och Veronica Widell.

Kursen belyser förståelsen av äktenskap, familj och relationer utifrån teologisk antropologi och familjesystemisk psykologi i historia och nutid. Studenten orienteras i hur ett relationssystem fungerar med dess dynamik samt hur dessa system kan interagera i en värdebaserad församlingskontext. En del av kursen ägnas också åt att diskutera forskningen kring funktionella vs. dysfunktionella relationer samt med vilka verktyg man på grundläggande sätt salutogent kan stödja och bistå en relations konstruktiva utveckling och resiliens.

Kursen består av sex kursdagar i Uppsala (några dagar på Fjellstedtska skolan och några på Johannelund) samt en litteraturkurs som kan tenteras och ge 7,5 högskolepoäng på Johannelunds teologiska högskola. Examinationen sker i form av hemskrivning.
I kursen ingår också obligatoriska praktiska övningar där grupprocess ingår.

Förkunskapskrav: Perspektiv på kyrklig själavård (se ovan) ELLER Grundkurs i pastoral teologi och psykologi (som ges varje vårtermin på Johannelunds teologiska högskola) ELLER annan utbildning som kan bedömas som likvärdig. Ta kontakt med oss för närmare information om detta.
Ingen avgift. Ansökan till kursen görs på denna sida.

Logi kan bokas i våra hotellrum. Kursdeltagare betalar 800 kr/natt inkl frukost för nätter söndag-fredag. Alla våra rum har dusch och toalett, teve och internet.
Kryssa för rutan logi till höger.
Foto: Magnus Aronson/Ikon.

  • OBS! Det är inte möjligt att anmäla sig till kursen med detta formulär.
  • Ange både institutionens (t.ex. församlingens) namn och adress.