Varför dödades Jesus? 7.5 hp


2 februari, 8 mars 2024. Hur förstod den tidiga Jesusrörelsen meningen med Jesu död? Under kursen får du kunskap om hur de nytestamentliga texterna är präglade av sin samtid i detta avseende. Du får också utforska ett relaterat problem inom källkritik, hermeneutik eller tolkningshistoria.
Kursen ges i samarbete med Uppsala universitet. Anmälan görs 15 september-16 oktober 2023 genom www.antagning.se